Om Linköping

Linköping är en av Sveriges större städer och har haft en stor betydelse i landets historia, inte minst som lärocenter. Linköping har också haft en historia som militärstad även om det gamla kasernområdena idag har blivit bostäder.

På 1900-talet är det framför allt SAAB som har varit “motorn” i Linköpings utveckling och staden kallas ofta för “flygstaden”. SAABs tillverkning av stridsflygplan har under 1900-talet starkt bidragit till Linköpings tillväxt.

De senaste årens problem för SAAB har gjort att andra företag har blivit mer betydelsefulla i Linköping.  Det är framför allt företag med teknisk inriktning som dominerar i Linköping vilket kan förklaras av stadens universitet som är ett av de största i Sverige.

Externa källor

Wikipedia
Linköpings kommun